Diabet paket

Diabet paket THIOCTACID – za dijabetičare sa komplikacijama dijabetesa (dijabeticna vaskulopatija i neuropatija) i za potatore (neuropatija) – pomaže obnovu nerava.

Budite sigurni sa AB Medical timom.

Diabet paket