IntimaWave Primena elektromagnetnih HITS talasa

IntimaWave Primena elektromagnetnih HITS talasa
FOTONA STARFORMER primenjuje elektromagnetne HITS talase – Hight Intensive TESLA magnetic Stimulation poseduje dve celine :

  • TightWave su tretmani za efikasno jačanje, oblikovanje/preoblikovanje i učvršćivanje mišića ražličitih delova tela: zone gluteusa, abdomena, bedara, listova, ruku i leđnih mišića
  • IntimaWave su tretmani za efikasno jačanje i učvršćivanje mišića leđa, pelvičnih itd tako da se primenjuje za tretiranje:

stres urinarne inkontinencije
jačanje pelvičnih mišića

kod fekalne inkontinencije
hroničnog prostatitisa
sindroma bola u bešici

kao i:

erektilne disfunkcije
aktunog bola – leđa
hronićnog bola – leđa

ojačavanja mišića abdomenalno leđnog pojasa za prevenciju bola – kičma

Tretmani se mogu raditi kada ste potpuno obučeni, jednostavni su, bezbolni i traju od 20 do 30 min.

Budite sigurni sa AB Medical timom.

IntimaWave Primena elektromagnetnih HITS talasa