Stres urinarna inkontinencija

Stres urinarna inkontinencija – Ovo je neprijatno stanje koje otežava i smanjuje kvalitet života žene. Podrazumeva, prvo povremeno, a kasnije sve češće nevoljno oticanje mokraće pri manjem ili većem naporu, kašlju ili kijanju.

Može se javiti u trudnoći, a nakon nje se može povući i kasnije ponovo javiti. Sa većim brojem trudnoća u kasnijem životnom dobu problem se može intenzivirati.

Vagina, mokraćna cev, mokraćna bešika se nalaze u određenom anatomskom odnosu. Kada zbog porođaja, protoka vremena, smanjenja elastičnosti vagine, promene telesne težine, težeg fizičkog rada dođe do poremećaja ovog odnosa može se javiti nevoljno oticanje mokraće.

Terapija Fotona laserom je u visokom procentu uspešna i pomaže kod ovih tegoba.

Stres urinarna inkontinencija

Intervencija se vrši tako što se postavi poseban spekulum i po tačno utvrđenoj proceduri uradi laserski tretman. Intervencija nije bolna i traje do pola sata. Zahvaljujući toplotnoj i svetlosnoj energiji modelira se stari i stvara novi kolagen.

Pacijentkinja se odmah može vratiti redovnim aktivnostima. Potrebno je samo da se izbegavaju seksualni odnosi desetak dana i teža fizička aktivnost do sledeće kontrole. Kontrola se zakazuje za četiri do šest nedelja kada se odlučuje o eventualnom ponavljanju tretmana. Često je potrebno da se uradi ukupno dva do tri tretmana.

Između tretmana je poželjno raditi Kegelove vežbe koje se mogu veoma uspešno raditi i na našoj StarFormer magnetnoj stolici.

Budite sigurni sa AB Medical timom.