Interna medicina

ŠTA JE PREGLED SPECIJALISTE INTERNE MEDICINE?

Doktor specijalista interne medicine obavlja klinički  pregled pacijenta. Interna medicina se bavi lečenjem većine unutrašnjih organa tela. U pojedinačne grane Interne medicine spadaju:

 • kardiologija
 • pulmologija
 • gastroenterologija
 • endokrinologija
 • nefrologija
 • hematologija
 • reumatologija
 • alergologija
 • onkologija

Pregled počinje uzimanjem anamneze i pregledom različitih organa tela.  Obično traje oko 30 minuta. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Interna medicina

Pregled interniste obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju ( ako je dostupna )
 • fizikalni pregled ( inspekciju, palpaciju, perkusiju, auskultaciju, merenje pritiska… )
 • savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici ( rentgensko snimanje, laboratorijske analize, EKG, ultrazvučni pregledi… )

ŠTA JE KARDIOLOŠKI PREGLED SA EKG-om?

Kardiološki pregled obavlja specijalista Internista/kardiolog.

Pregled počinje uzimanjem anamneze i pregledom srca.  Obično traje oko 30 minuta. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Kardiološki pregled obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju ( ako je dostupna )
 • fizikalni pregled ( inspekciju, palpaciju, perkusiju, auskultaciju, merenje pritiska… )
 • savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici ( rentgensko snimanje, laboratorijske analize, EKG, ultrazvučni pregled srca…

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite kardiološki pregled sa EKG-om:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, zamaranje, nesvesticu, vrtoglavicu
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, osećaj nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • oticanje potkolenica

ŠTA JE ULTRAZVUK SRCA?

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom ( ehokardiografija, EHO ) pruža lekaru “živu” i realnu sliku vašeg srca. Reč je o neinvazivnom, bezbolnom i vrlo lakom pregledu za pacijenta. Ultrazvuk srca je dijagnostička metoda kojom se putem zvučnih talasa visoke frekvencije ispituje građa i funkcija srca i krvnih sudova, dok se sam protok krvi prikazuje uz pomoć kolor Doplera. Ultrazvuk srca je bezbedna metoda i može se koristiti bez obzira na uzrast.

Ultrazvuk srca pomaže kako u dijagnostikovanju kardiovaskularnih bolesti, tako i njihovom praćenju tokom vremena. Takođe omogućava proveru efekata lečenja ili operacije srca.

Ultrazvuk srca pomaže u otkrivanju različitih kardiovaskularnih bolesti, kao što su:

 • Uvećanje srčanih šupljina ( kardiomiopatija )
 • Bolesti srčanih zalistaka
 • Urođene srčane mane
 • Procena oštećenja srca posle infarkta
 • Bolesti miokarda i perikarda (miokarditis, perikarditis)
 • Krvni ugrušci – tromboza