PAPA test

PAPA test – Prilikom preventivnog ginekoloskog pregleda obavezno se uzima PAPA bris.

To je veoma važno zato što se ovom jednostavnom i bezbolnom metodom mogu otkriti promene u samim ćelijama grlića materice. Koje mogu ukazati i na neke ozbiljne bolesti ili ukazati na promene koje bi vremenom mogle biti ozbiljne, a koje najčešće ne dovode ni do kakvih tegoba.

PAPA bris se uzima posebnom drvenom špatulom sa površine grlića materice i odmah potom četkicom iz kanala grlića materice.

Nakon pripreme ovakvog materijala i nakon gledanja preparata na mikroskopu dobijamo uvid da li je sve u redu ili su potrebne češće kontrole i eventualno neke intervencije. U skladu i sa koploskopskim nalazom.

PAPA test

PAPA test je potrebno raditi jednom godišnje, a ako ima nekih promena u samom nalazu  eventualno češće, ali ne u kraćem periodu od tri meseca kako bi se ćelije grlića materice koje se posmatraju obnovile. 

Zakažite svoj pregledu u AB Medicalu i ostanite ZDRAVOLEPI