Aplikacija spirale

Aplikacija spirale – U cilju kontracepcije, a u nekim slučajevima, pored kontracepcije i u cilju lečenja, u matericu se aplikuje spirala.

Spirala se uobičajeno postavlja pred kraj redovnog menstrualnog krvarenja.

Spirala može biti nemedicirana i medicirana.

Ukoliko postoje obilna krvarenja i miomi na materici, može se savetovati aplikovanje medicirane spirale koja tokom vremena oslobađa malu količinu hormona koja uobičajeno smanjuje samo krvarenje.

Aplikacija sprirale se obavlja jednostavno, najčešće bez anestezije i nije bolno. Nakon intervencije je moguće oskudno krvarenje i kratkotrajni pritisak u maloj karlici. 

Aplikacija spirale

Obično se savetuje da spirala bude u materici oko pet godina, kada se povlačenjem za konac odstrani.

Prilikom te intervencije se, ukoliko postoji potreba, može aplikovati druga spirala.

Ukoliko spirala popstoji u materici znatno duže od toga, potrebno je prilikom odstranjivanja spirale načiniti i eksplorativnu kiretažu koja se radi u opštoj anesteziji.

Zakažite svoj pregledu u AB Medicalu i ostanite ZDRAVOLEPI