Lečenje akni i oziljaka

Lečenje akni i oziljaka – Savremena terapija akni podrazumeva multidisciplinarni pristup:

lokalno i/ili sistemsko lečenje,određen režim ishrane,a od skora i efikasnu terapiju laserom.

Lečenje akni je najčešće dugotrajan proces. Od pacijenta zahteva upornost i posvećenost terapiji i negi aknomatozne kože.

Zavisno od vrste akni (pubertetske,adultne,hormonske, itd) u mnogome zavisi i terapija koja će se primeniti.

Uz samo lečenje veoma je važan i način ishrane.

Budite sigurni sa AB Medical timom.

Lečenje akni i oziljaka