Aleksandra Gudovic

Prim Dr sci. med Aleksandra Gudović

Specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista endokrinologije

Rođena u Beogradu. Diplomirala je na Moskovskoj Medicinskoj Akademiji ˝I.M. Sečenov˝
Univerziteta u Moskvi, SSSR, 1994. godine.
Specijalista je ginekologije i akušerstva od 2000. godine.
Magistarske studije iz oblasti Humana reprodukcija završila je odbranom magistarskog rada ˝Koncentracija hormona štitaste žlezde u krvi fetusa kod majki obolelih od hipo ili hipertireoze˝ 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju ˝Efikasnost neinvazivnih metoda za procenu uticaja autoimunog oboljenja štitaste žlezde majke na fetus˝ odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine.

Zvanje primarijusa dobija 2016. godine.
Užu specijalizaciju iz endokrinologije završila je na Medicinskom fakultetu u
Beogradu. 2018. godine odbranila je subspecijalistički rad  “Uticaj terapije insulinske rezistencije na menstrualni cikus žena obolelih od sindroma policističnih jajnika ”.

Od 2003. godine i dalje u stalnom radnom odnosu na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije na odeljenju ginekološke endokrinologije. Član je konzilijuma za endometriozu i Konzilijuma za uroginekologiju , šef odseka uroginekologije KGA UKCS.

Do sada je objavila više naučnih radova štampanih u međunarodnim i domaćim časopisima.
Dobitnik je godišnje nagrade za najbolju doktorsku disertaciju u 2013 godini.
Nagradu dodeljuje Provredna komora Beograda.
Podpredsednik i osnivač Srpske asocijacije za ginekološku i reproduktivnu endokrinologiju ( SAGRE).
Jedan od osnivača Srpske uroginekološke asocijacije (SUGA).
U naučnom odboru je udruženja za menopauzu i andropauzu.
Član je Ginekološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Internacionalnog udruženja za ginekološku endokrinologiju (ESGE), Evropskog udruženja za ginekološku endoskopiju (ESGE), Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), Internacionalnog udruženja za uroginekolgiju (IUGA) .

Uža oblast interesovanja je reproduktivna endokrinologija, lečenje steriliteta, uroginekologija i estetska ginekologija.
Iz oblasti uroginekologije usavršavala se u KC u Ljubljani i na odeljenju uroginekologije na AKH klinici u Beču, u Austriji. Kao uroginekolog specijalizovana je za dijagnozu i lečenje poremećaja karličnog dna, urinarne inkontinencije i prolapsa genitalnih organa primenom najsavremenijih hirurških i konzervativnih metoda. U domenu estetetske ginekologije donosi jedinstven spoj medicinske ekspertize i razumevanja estetskih briga koje neke žene mogu iskusiti uz primenu procedura vaginalnog podmlađivanja do inovativnih pristupa u kozmetičkoj ginekologiji uz primenu najsavremenijeg lasera.