Laserska terapija kapilara

Laserska terapija kapilara je danas metoda izbora za uklanjanje kapilara sa bilo kog dela tela.
Kapilari se uklanjaju Nd:YAG Fotona SP Dynamis laserom targitirajući hemoglobin i oksihemoglobin.
U pitanju je bezbedna, efikasna i minimalno invazivna metoda procedura.
U zavisnosti od broja i veličine kapilara zavisi i broj tretmana.
Nakon same intervencije pacijent se vraća svojim redovnim dnevnim aktivnostima uz eventualnu terapiju i savete od ordinirajućeg lekara.
Tretman se može raditi tokom cele godine.

Laserska terapija kapilara
Laserska terapija kapilara