AB Medical Poliklinika Dr.Dragana Maglić

Kl. ass dr Dragana Maglić

Sprecijalista ginekologije i akušerstva

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1997. godine.
Specijalista ginekologije i akušerstva od 2003. godine.
Magistarsku temu odbranila 2008. godine.
Doktorsku distertaciju na temu “Procena ishoda trudnoća komplikovanih urodjenim
trombofilijama” odbranila 2016. godine.
Na užoj specijalizaciji iz oblasti Perinatologije.
Asistent na Katedri za Ginekologiju i Akušerstvo od 2019. godine.