HAIRRestart

Jedinstveno rešenje za podsticanje rasta kose.

Fotonin HaiRestart stimuliše rast kose i na efikasan način leči poremećaj gubitka kose. Ovo inovativno rešenje je fokusirano na stimulaciju uspavanih folikula dlake kako bi se podstakao rast kose.

Ovim tretmanom regeneriše se tkivo i stimuliše se rast novih folikula. Njime se takođe sprečava dalji gubitak kose, poboljšava kvalitet  povećava gustina kose i debljina dlake

Fotona radi na optimalnoj talasnoj dužini infracrvenog Er:YAG  lasera ​​od 2,94 mm koja se poklapa sa maksimalnom apsorpcijom u koži.

HAIRRestart
HAIRRestart
HAIRRestart