Diabet paket

THIOCTACID – za dijabetičare sa komplikacijama dijabetesa (dijabeticna vaskulopatija i neuropatija) i za potatore (neuropatija) – pomaže obnovu nerava